Reklamačný poriadok

Reklamácie/Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte prosím podľa nižšie uvedených bodov.

  • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (CASALLIA, s.r.o. - Rajhraciek.sk, Diaľničná cesta 10, 90301 Senec) predávajúceho buď osobne, doporučenou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
  • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe (faktúra, alebo blok s fiškálnej pokladne), popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail a IBAN v prípade vybavenia reklamácie dobropisom.
  • Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!
  • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
  • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
  • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
  • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
  • V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu a kupujúci nehradí náklady na dopravu.
  • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.