Rozvinout v dítěti naplno jeho schopnosti a objevit vrozený talent je touhou snad každého svědomitého rodiče. Přejeme si zajistit svým dětem tu nejlepší budoucnost. V tomto nelehkém úkolu nám napomáhají didaktické pomůcky a kreativních hračky, které přispívají k růstu osobnosti dítěte. Navíc děti je velmi často milují.

 

Soukromá mateřská školka MuŠka  je vybavena spoustou kreativních hraček a navíc její zakladatelky vytvořily nádherné umělecké prostředí, v kterém mají děti vynikající podmínky hravou a individuální formou rozvinout své schopnosti. Díky svému uměleckému konceptu se školka stala vyhledávanou a skvělou soukromou školkou v Praze. Stále však dokázala zůstat i školkou rodinného typu, kdy je individuální přístup ke každému dítěti na předních místech hodnot této školky. Dvakrát ročně se konají individuální rozhovory, které  jsou velmi podnětné, a  rodiče tak mohou spolu s pedagogy najít ten nejvhodnější koncept pro každé dítě.

 

Pro ty, kteří chtějí své dítě rozvíjet nejen po stránce hudební, taneční čí výtvarné, ale chtějí i perfektní znalost angličtiny, je ve školce Anglicko – umělecká třída. Každodenní výuka anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí je zcela v souladu se školním vzdělávacím programem a je vedena rodilou mluvčí s řadou odborných certifikátů a mnohaletou praxí s výukou dětí.

 

Uměleckou výuku hudebního, tanečního a výtvarného oboru vedou odborní pedagogové v českém jazyce.  Ve školce mají děti samozřejmě i bohatý zážitkový dětský program, jezdí se na výlety, do přírody do divadel atd. Školka má i nádherné prostory školky MuŠka– taneční sál, hudebnu, výtvarný ateliér atd.

 

Bonusem školky je logopedická prevence a příprava předškoláka, kde se klade důraz na všechny oblasti vzdělávání, především logicko-matematickou grafomotoriku. Děti odcházejí ze školky velmi dobře připravené na základní školu a samozřejmě velmi lehce budou skládat zkoušky na základní uměleckou školu.

 

Kromě velmi bohatého zážitkového dopoledního programu ve školce nabízí školka MuŠka i odpolední zájmové kroužky pro děti a to již od 1,5 věku dítěte.

 

Odpolední kroužky pro děti:

 

  • Hudební kroužek pro rodiče s dětmi
  • Hudební kroužek pro děti
  • Jóga pro děti
  • Angličtina pro děti s rodilou mluvčí
  • Taneční kroužky
  • Dětský sbor MuŠka
  • Flétna
  • Kroužek keramiky