Přišlo vám někdy na mysl, kdo se postará o děti bez domova? V Dětském centru Čtyřlístek naleznou ti nejmenší ve věku od 0 do 3 let bezpečný a podnětný prostor i dostatečnou péči, pro svůj rozvoj i růst. Zůstanou ve Čtyřlístku jen po nezbytně nutnou dobu. Vždy jen tak dlouho než se vyřeší jejich životní situace.

V Dětském centru Čtyřlístek poskytujeme pro děti a jejich rodiče poradenství a další formy pomoci. Pomáháme, jak dětem, které jsou fyzicky či duševně postižené, tak i dětem, jejichž vývoj by mohl být ohrožen. Právě pro tyto děti, máme připravený denní Stacionář, kde se mohou nadále rozvíjet.

 

 Ve Čtyřlístku máme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde přicházejí i starší děti, u kterých se jejich rodiny dostaly do potíží, jenž nejsou schopny samy zvládnout a o děti se řádně postarat.  Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče nebo je ohrožen jeho život či příznivý vývoj.   Může jít také o dítě tělesně či duševně týrané nebo zneužívané. Dětem v této situaci uspokojíme základní životní potřeby, včetně ubytování, zajištění zdravotních služeb a psychologické péče. Čas, který tak děti u nás stráví, se jim snažíme zpříjemnit výlety i vybavenou zahradou, kde mohou dovádět na trampolíně, houpačkách či klouzačkách. Dětem se snažíme umožnit co největší kontakt s rodinou, aby nedošlo k přetrhání rodinných vazeb, pokud to situace dětí dovoluje. Rodiče mohou za dětmi chodit k nám do zařízení nebo si mohou brát děti na návštěvu k sobě, třeba na víkend. Pomoc poskytujeme ve městech Opava a Havířov.